Центар за културу “Врачар” из Београда регистрован је 2023. године у Агенцији за
привредне регистре. Основан је на неодређено време са циљем остваривања циљева у области културе, науке, уметности и књижевности.

Центар за културу “Врачар” окупља многобројне ауторе, као и удружења песника и писаца, те својом издавачком делатношћу доприноси напретку и развоју књижевног стваралаштва.

Центар за културу “Врачар” представља платформу која спаја различите књижевне таленте и организације, омогућавајући им да заједно допринесу развоју књижевне сцене. Кроз своју издавачку активност, Центар подржава ауторе у промоцији њихових дела и ширењу књижевне креативности.

Центар за културу “Врачар” основан је с намером да постане централно место за
књижевне активности, окупљања аутора и организација везаних за књижевност.
Кроз своју издавачку делатност, желимо подржати разноврсност књижевних гласова и допринети богатству књижевне сцене, како домаће, тако и
интернационалне.

 Циљеви:

1. Пропагирање, развој и унапређење културе, уметности и књижевности за децу и одрасле.

2. Организовање стручних тематских скупова, округлих столова, трибина и књижевних сусрета у циљу афирмисања културе, уметности и књижевности.

3. Промовисање књига и значајних издања (белетристикa, сликовнице, студије, монографије, антологије, зборници).

4. Покретање издавачке делатности (књиге, самостална и заједничка издања, преводи).

5. Успостављање институционалне сарадње са сродним домаћим и страним културним установама у земљи и свету.

6. Реализација пројеката од изузетног значаја за културу, књижевност, уметност и уопште за националну баштину.

7. Додељивање награда заслужним писцима, ствараоцима и установама у земљи и региону за допринос и развој културе, уметности и књижевности.

Управни одбор Центрa за културу ВРАЧАР је извршни орган, који се стара о спровођењу циљева утврђених Статутом. Управни одбор има чланаУ уређивачком одбору налазе се познати писци, књижевни критичари, универзитетски професори, преводиоци, библиотекари, новинари.